PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2022/2023

Accessible.esTIC

Enguany a Infantil-Primària la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de la direcció d’Innovació Educativa i Ordenació, ens ha concedit el projecte que sol·licitem a la convocatòria per desenvolupar projectes d’investigació i innovació (PIIE) per al curs 22 -23.

El nostre projecte Accessible.esTIC: Foment de la competència digital mitjançant la creació de continguts audiovisuals inclusius i accesibles s’ha presentat en la modalitat “participació agrupada” juntament amb el CPEE Miquel Burguera de Sueca.

Aquest projecte intenta aplicar un model generador d’experiències de foment de les destreses digitals, comunicatives i artístiques del nostre alumnat. De manera col·laborativa entre els dos centres, es faran continguts educatius accessibles per a primer cicle de Primària i per a Educació Especial.

Amb aquest projecte pretenem apropar les arts escèniques i els audiovisuals accessibles a alumnat amb i sense diversitat funcional, preparant-los per als nous recursos de cultura digitals.

Es presenta com una proposta metodològica diferent que es recolza en els principis de l’escola inclusiva tractant d’afavorir els dos elements que es recullen a la denominació pròpia: l’accessibilitat i les tecnologies. El nostre paradigma serà sempre el del disseny universal (DUA). Aquesta nova concepció de l’accessibilitat és entesa com a condició imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats a l’aula, l’aprenentatge cooperatiu i la possibilitat de fer tasques diferents i competencials a l’aula.

Proyecto Educativo

El Colegio Juan XXIII dispone de un proyecto educativo inspirado en su ideario. Dicho proyecto se resume en los siguientes objetivos:

  • Trabajar en la creación de las condiciones adecuadas para que se pueda suscitar una educación integral de los alumnos.
  • Posibilitar que el Colegio, como agente socializador, sea un lugar privilegiado para el desarrollo de valores.
  • Encaminar los recursos personales y materiales de los que dispone el Centro a la consecución de los objetivos anteriormente expuestos.
  • Ayudar a los alumnos a encauzar positivamente su capacidad de comunicación desde valores de encuentro, acogida, universalidad y solidaridad.