Desde les assignatures del Departament de  CCSS  del centre i dins del Pla de Foment Lector, hem treballat aquesta setmana amb els alumnes els drets Humans,conmemorant així el dia10 de decembre.